Στατιστικά Scanner
  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. Αναλυτικά
  3. Στατιστικά Scanner

Αναλυτικά

Στατιστικά Scanner

Μοναδικοί στατιστικοί αλγόριθμοι καταγράφουν συνεχώς πόσες φορές ήρθε ειδοποίηση από κάθε Scanner (Public και Private) και πόσες από αυτές ήταν επιτυχής. Έτσι, έχετε τη δυνατότητα να δείτε συνολικά το ποσοστό επιτυχίας κάθε στρατηγικής. Για να σας βοηθήσουμε ακόμη πιο πολύ μπορείτε να δείτε και το ποσοστό επιτυχίας του scanner ξεχωριστά για κάθε χώρα και κάθε πρωτάθλημα. Έτσι, μπορείτε να αφαιρέσετε τα πρωταθλήματα με χαμηλό ποσοστό επιτυχίας ώστε η στρατηγική σας να γίνει πιο κερδοφόρα. Κάθε φορά που προσθέτετε ή αφαιρείτε ένα πρωτάθλημα, το ποσοστό επιτυχίας του scanner υπολογίζεται εκ νέου στην κατηγορία “Statistic Fοrecast".