ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα μέλη αυτής της ιστοσελίδας πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
 • Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του ιστότοπου μπορεί να οδηγήσει σε αξίωση αποζημίωσης ή / και να αποτελεί ποινικό αδίκημα.
 • Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι για τη γενική σας πληροφόρηση και χρήση. Είναι δυνατή η αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
 • Ούτε η εταιρεία μας ούτε τρίτοι παρέχουν καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και των υλικών που βρίσκονται ή προσφέρονται σε αυτόν τον ιστοχώρο για οποιονδήποτε σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι πληροφορίες και τα υλικά ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή σφάλματα και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή σφάλματα στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
 • Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε ο ιστότοπος να παραμείνει λειτουργικός. Ωστόσο, η Perfect Live Goal δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο ιστότοπος είναι εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών προβλημάτων που δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
 • Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και δεν αποτελούν οικονομική συμβουλή.
 • Αυτός ο ιστότοπος βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία.
 • Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού από αυτόν τον ιστότοπο είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου είναι κατάλληλες για εσάς και πληρούν τις απαιτήσεις σας.
 • Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειές σας, τα στοιχήματά σας, τα κέρδη σας και τις απώλειές σας και συμφωνείτε να προστατεύσετε την εταιρεία μας.
 • Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.  
 • Αυτός ο ιστότοπος περιέχει υλικό το οποίο ανήκει ή μας έχει εξουσιοδοτηθεί. Η αναπαραγωγή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί, απαγορεύεται.
 • Χρήματα συνδρομών δεν επιστρέφονται.
 • Η Perfect Live Goal δεν φέρει ευθύνη για την ακύρωση συνδρομών. Αυτό είναι μόνο ευθύνη του πελάτη.
 • Το λογισμικό αυτού του διαδικτυακού τόπου και οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν δεν προορίζονται για διανομή σε μια χώρα όπου είναι αντίθετη προς το νόμο ή νομικά ζητήματα που απορρέουν από αυτό.
 • Μπορούμε να αλλάξουμε αυτούς τους όρους χωρίς προειδοποίηση. Μπορείτε να ενημερωθείτε για οποιοδήποτε αλλαγή με την επίσκεψη σας στη συγκεκριμένη σελίδα.
 • Η υποστήριξη πελατών είναι δωρεάν.
 • Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών για να είστε μέλος αυτού του ιστότοπου.
 • Η PerfectLiveGoal είναι μια πλατφόρμα στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και δεν χρησιμεύει ως εταιρεία στοιχημάτων ούτε παρέχει υπηρεσίες στοιχημάτων με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή.
 • Ο μέγιστος αριθμός Scanner που μπορεί να έχει το κάθε μέλος είναι 30.
 • Τα Scanner των μελών που παραμένουν ανενεργά για πάνω από 2 μήνες θα διαγράφονται αυτόματα.